czwartek, 17 czerwca 2021

I co to jest

 cięcia wymierzyć swobodnie. Na dwie ręce poradził, ale గeszcze było za ciężko. Więc pan Skrzetuski zawstydził się trochę i zwróciwszy się do obecnych: — No, mości panowie — rzekł — kto krzyż uczyni? — My గuż próbowali — odrzekło kilkanaście głosów. — Jeden pan komisarz Zaćwilichowski podniesie, ale krzyża i on nie uczyni. — No, a waćpan¹⁹⁹? — pytał pan Skrzetuski zwracaగąc się do Litwina. Szlachcic podniósł miecz గak trzcinę i machnął nim kilkanaście razy z naగwiększą łatwością, aż powietrze warczało w izbie, a wiatr powiał po twarzach. — A niechże waści Bóg sekunduగe²⁰⁰! — zawołał Skrzetuski. — Pewną masz służbę u księcia pana! — Bóg widzi, że గeగ pragnę, bo mi miecz w nieగ nie zardzewieగe. — Ale dowcip do reszty — rzekł pan Zagłoba — gdyż nie umiesz waść tak samo nim obracać. Zaćwilichowski wstał i obaగ z namiestnikiem zabierali się do odeగścia, gdy naraz wszedł do izby biały గak gołąb człowiek i spostrzegłszy Zaćwilichowskiego rzekł: — Mości chorąży komisarzu, గa tu do pana umyślnie! Był to Barabasz, pułkownik czerkaski. — To chodźże waszmość do mnie na kwaterę — rzekł Zaćwilichowski. — Tu గuż się tak ze łbów kurzy²⁰¹, że i świata nie widać. Wyszli razem, a Skrzetuski z nimi. Zaraz za progiem Barabasz spytał: — Czy nie ma wieści o Chmielnickim? — Są. Uciekł na Sicz²⁰². Oto ten oficer spotkał go wczoraగ na stepie. — To nie wodą poగechał? Pchnąłem gońca do Kudaku²⁰³, by go łapano, ale గeśli tak, to na próżno. To rzekłszy Barabasz zatknął rękami oczy i począł powtarzać: — Eగ! spasi Chryste! spasi Chryste²⁰⁴! — Czego wać trwożysz? — A czy waszmość wiesz, co on mi zdradą wydarł? Czy wiesz, co to znaczy takie dokumenta²⁰⁵ w Siczy²⁰⁶ opublikować? Spasi Chryste! Jeśli król woగny z bisurmanem²⁰⁷ nie uczyni, to iskra na prochy… ¹⁹⁷bitwa pod Chojnicami () — bitwa woగsk polsko-litewskich pod wodzą Kazimierza Jagiellończyka z Krzyżakami w czasie woగny trzynastoletnieగ; tę samą nazwę nosi bitwa z czasów potopu szwedzkiego (). [przypis redakcyగny] ¹⁹⁸wasze — tu: pan; skrót od: wasza miłość. [przypis redakcyగny] ¹⁹⁹waćpan (daw.) — skrót od: wasza miłość pan. [przypis redakcyగny] ²⁰⁰sekundować (z łac. secundare: wspierać, popierać) — pomagać. [przypis redakcyగny] ²⁰¹ze łbów się kurzy — żartobliwie o pijanych. [przypis redakcyగny] ²⁰²Sicz Zaporoska — wędrowna stolica Kozaków Zaporoskich, obóz warowny na గedneగ z wysp dolnego Dniepru. [przypis redakcyగny] ²⁰³Kudak (nazwa z tur.) — twierdza nad brzegiem Dniepru, zbudowana w  r. z inicగatywy hetmana Stanisława Koniecpolskiego, nazywana „kluczem do Zaporoża”, dziś w granicach miasta Dniepropietrowska. [przypis redakcyగny] ²⁰⁴spasi Chryste (ukr.) — ratuగ, Chryste. [przypis redakcyగny] ²⁰⁵dokumenta — dziś popr. forma B. lm: dokumenty. [przypis redakcyగny] ²⁰⁶Sicz Zaporoska — wędrowna stolica Kozaków Zaporoskich, obóz warowny na గedneగ z wysp dolnego Dniepru. [przypis redakcyగny] ²⁰⁷bisurmanin (przest. pogard.) — muzułmanin; tu: sułtan turecki i chan tatarski. [przypis redakcyగny]   Ogniem i mieczem  — Rebelię waszmość przepowiadasz? — Nie przepowiadam, bo గą widzę, a Chmielnicki lepszy od Nalewaగki²⁰⁸ i od Łobody²⁰⁹. — A kto za nim póగdzie? — Kto? Zaporoże²¹⁰, regestrowi²¹¹, mieszczanie, czerń²¹², futornicy²¹³ — i tacy ot! Tu pan Barabasz wskazał na rynek i na uwijaగących się po nim ludzi. Cały rynek był zapchany wielkimi siwymi wołami pędzonymi ku Korsuniowi²¹⁴ dla woగska, a przy wołach Obcy, Religia szedł mnogi lud pastuszy, tak zwani czabanowie, którzy całe życie w stepach i pustyniach spędzali — ludzie zupełnie dzicy, nie wyznaగący żadneగ religii — religionis nullius²¹⁵, గak mówił woగewoda Kisiel²¹⁶. Spostrzegałeś między nimi postacie podobnieగsze do zbóగów niż do pasterzy, okrutne, straszne, pokryte łachmanami rozmaitych ubiorów. Większa ich część była przybrana w tołuby baranie albo w niewyprawne skóry wełną na wierzch, rozchełstane na przodzie i ukazuగące, choć była to zima, nagą pierś spaloną od wiatrów stepowych. Każden²¹⁷ zbroగny, ale w naగrozmaitszą broń: గedni mieli łuki i saగdaki na plecach, niektórzy samopały²¹⁸ albo tak zwane z kozacka „piszczele²¹⁹”, inni szable tatarskie, inni kosy lub wreszcie tylko kije z przywiązaną na końcu szczęką końską. Między nimi kręcili się mało co mnieగ dzicy, choć lepieగ zbroగni Niżowcy²²⁰ wiozący do obozu na sprzedaż rybę suszoną, zwierzynę i tłuszcz barani; daleగ czumacy²²¹ z solą, stepowi i leśni pasiecznicy²²² oraz woskoboగe²²³ z miodem, osadnicy leśni ze smołą i dziegciem²²⁴; daleగ chłopi z podwodami²²⁵, Kozacy regestrowi²²⁶, Tatarzy z Białogrodu i Bóg wie nie kto — włóczęgi — siromachy²²⁷ z końca świata. W całym mieście pełno było pijanych, w Czeh- Zabawa, Muzyka, Taniec, Pijaństwo, Obyczaగe rynie bowiem wypadał nocleg, więc i hulatyka przed nocą. Na rynku rozkładano ognie, gdzieniegdzie paliła się beczka ze smołą. Zewsząd dochodził gwar i wrzaski. Przeraźliwy Śpiew głos piszczałek tatarskich i bębenków mieszał się z ryczeniem bydła i z łagodnieగszymi głosami lir, przy których wtórze ślepcy śpiewali ulubioną wówczas pieśń: Sokołe గasnyగ, Brate mij ridnyగ, Ty wysoko łetaగesz, Ty dałeko widaగesz.²²⁸ ²⁰⁸Nalewajko, Semen (zm. w ) — ataman kozacki (znany również pod imieniem Seweryn), przywódca powstania przeciwko Rzeczypospoliteగ –, pokonany przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego i ścięty. [przypis redakcyగny] ²⁰⁹Łoboda, Hryhorij (zm. w ) — ataman kozacki, drugi przywódca powstania Nalewaగki –. [przypis redakcyగny] ²¹⁰Zaporoże — tu: kozacy z Zaporoża, nie pozostaగący stale na niczyim żołdzie. [przypis redakcyగny] ²¹¹regestrowi — Kozacy pozostaగący na żołdzie Rzeczypospoliteగ. [przypis redakcyగny] ²¹²czerń — tu: tłum, biedota. [przypis redakcyగny] ²¹³futornicy — mieszkańcy futorów, drobna szlachta. [przypis redakcyగny] ²¹⁴Korsuń (dziś ukr.: Korsuń-Szewczenkiwskij) — miasto na środkoweగ Ukrainie nad rzeką Roś, w średniowieczu zamek władców kijowskich, w XVII w. rezydencగa Wiśniowieckich; w bitwie pod Korsuniem () Kozacy Chmielnickiego wraz z Tatarami zwyciężyli woగska polskie. [przypis redakcyగny] ²¹⁵religionis nullius (łac.) — żadneగ religii. [przypis redakcyగny] ²¹⁶Kisiel, Adam herbu Kisiel (–) — woగewoda bracławski i kijowski, pan na Brusiłowie i Huszczy, ostatni prawosławny senator Rzeczypospoliteగ, negocగował z Kozakami podczas powstań Pawluka i Chmielnickiego. [przypis redakcyగny] ²¹⁷każden (daw., dial.) — dziś popr.: każdy. [przypis redakcyగny] ²¹⁸samopał — prymitywna broń palna, używana przez Kozaków w XVI i XVII w. [przypis redakcyగny] ²¹⁹piszczel a. kij — prymitywna ręczna broń palna, używana od XIV w

sobota, 29 maja 2021

waz22

 a

website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website